Opłaty/Zaliczki

Opłaty:

  • Opłata stała za poszukiwanie majątku: 70,74 zł (w tym VAT)

Zaliczki:

Aktualne kwoty:

  • zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 39,87 zł,
  • zapytanie do Urzędu Skarbowego: 45,00zł,
  • zapytanie do Wydziału Ewidencji Gruntów: 10,00zł,
  • opłata za list polecony: 5,50 zł.