Opłaty/Zaliczki

Opłaty:

  • Opłata stała za poszukiwanie majątku: 74,62 zł 

Zaliczki:

Aktualne kwoty:

  • zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 35,92 zł,
  • zapytanie do Urzędu Skarbowego: 35,75zł,
  • zapytanie do Wydziału Ewidencji Gruntów: 10,95zł,
  • opłata za list polecony: 5,45 zł.