Strona główna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu
Dariusz Klimkowski
Kancelaria Komornicza w Żywcu
ul. Kościuszki 42/3
34-300 Żywiec 

tel/fax 33 867 46 45 
e-mail: zywiec2@komornik.pl

Epu ID: 1582

EPUAP ID: KS_Dariusz_Klimkowsk

Nr konta: 18 1240 4881 1111 0000 5333 8332 
Bank Polska Kasa Opieki SA - Centrum Rozliczeń

UWAGA ! Kancelaria w dniu 02-05-2024r. będzie nieczynna.

Kancelaria jest czynna:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,

wtorek: 10:00 - 14:00

środa: 8.00 - 12:00

czwartek: 10:00 - 15:30

piątek: 8:00 - 12:00

Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Wpłaty przyjmowane są codziennie.

UWAGA  - INFORMACJA DLA INTERESANTÓW W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŻYWCU DARIUSZA KLIMKOWSKIEGO: 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 15 marca 2021 r. preferowaną formą kontaktu z Kancelarią Komorniczą są:

poczta elektroniczna - zywiec2@komornik.pl

skrzynka ePUAP - EPUAP ID: KS_Dariusz_Klimkowsk

kontakt telefoniczny/fax  - 33 867 46 45

i forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:

18 1240 4881 1111 0000 5333 8332 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Żywcu 

(Przy wpłacie należy podać sygnaturę oraz imię i nazwisko wpłacającego)

 

Uprasza się aby na teren Kancelari Komorniczej nie wchodziły osoby, które:
• zaobserwowały u siebie objawy takie jak kaszel, gorączka, duszność, co mogłoby wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
• miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną;
• przebywały w strefach szczególnie zagrożonych wirusem lub miały kontakt z taką osobą;

osoby takie powinny bezzwłocznie powiadomić Sanepid.

 

Zasady dotyczące funkcjonowania Kancelarii Komornika

W związku z aktualną sytuacją w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 oraz utrzymaniem w dalszym ciągu stanu epidemii lub stanu epidemiologicznego, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kancelarii Komornika Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusza Klimkowskiego i stopniowego przywracania pracy w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie obsługi interesantów, wdrażamy do stosowania następujące procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników Kancelarii i interesantów w czasie stanu epidemii, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników, interesantów i innych osób.

1 . Na terenie Kancelarii Komorniczej i przynależnego do niej korytarza obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby — zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do czasu ich powszechnego obowiązywania. Pod rygorem nakazania opuszczenia terenu Kancelarii.

2. Zaleca się dokonywanie wpłat w formie przelewów bankowych i przekazów pocztowych (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy egzekucyjnej).

3. Interesanci są zobowiązani zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym dostępnym przy wejściu do Kancelarii. W przypadku gdy interesant posiada rękawice, w których przyszedł do Kancelarii, zobowiązany jest również do wykonania dezynfekcji rąk w rękawicach bez konieczności ich zdejmowania.

4. Rekomenduje się interesantom korzystanie z druków i formularzy dostępnych na stronie internetowej Komornika Sądowego i wypełnienie ich przed wizytą w Kancelarii.

5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu do 1 interesanta. W korytarzu Kancelarii umieszczona została „skrzynka podawcza”, do której można składać wnioski nie wymagające zwrotnego potwierdzenia odbioru.

6. Przeglądanie akt jest możliwe po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu ich przeglądania. Wszyscy interesanci przeglądają akta wyłącznie w rękawiczkach ochronnych.

7. Interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Komornika Sądowego w celu udziału w licytacji winni się stawić nie wcześniej, niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu. Interesant winien opuścić teren Kancelarii niezwłocznie po zakończeniu czynności egzekucyjnych.

8. W pierwszej kolejności należy stosować formy kontaktów, które ograniczają bezpośrednie kontakty międzyludzkie (telefon, mail, skan dokumentu itp.).

9. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu należy bezwzględnie zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 2m i używać środków ochrony osobistej.

10. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz ograniczenia nadmiernego gromadzenia się osób na terenie korytarza Kancelarii mogą przebywać tylko osoby wezwane, dokonujące wpłat i uczestniczące w licytacji – z zachowaniem wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski

RODO - Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych:
Pobierz

Inspektor Ochrony Danych Tomasz Farbicki tel. 501733700 adres e-mail: inspektor@kancelariakomornika.pl   (KONTAKT WYŁĄCZNIE W SPRAWACH Z ZAKRESU RODO  - INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH NIE SĄ UDZIELANE PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH)