Opłaty/Zaliczki

Opłaty:

  • Opłata stała za poszukiwanie majątku: 100,00 zł. 

Zaliczki:

Aktualne kwoty:

  • zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 46,04 zł.
  • zapytanie do Urzędu Skarbowego (50,00 zł opłata za zapytanie, 0,60 zł. koszt przelewu, 2,46 zł koszt przesłania zapytania): 53,06 zł.
  • zapytanie do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (Pesel + imiona rodziców): 40,60 zł.
  • opłata za list polecony: 7,79 zł.